Політика конфіденційності
Політика конфіденційності персональної інформації (далі — Політика) діє стосовно всієї інформації, яку DENTALKNYSH та/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять до однієї групи з DENTALKNYSH (далі — Провайдер), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг Провайдера (далі — Сервіси, Сервіси Провайдера) та в ході виконання Провайдером будь-яких угод та угод з Користувачем. Згода Користувача з Політикою, виражене їм у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється попри всі інші перелічені особи.
Використання Сервісів Провайдера означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними у ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами, Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

 1. Персональна інформація Користувачів, які обробляє Провайдер
  1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:
  1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
  1.1.2. Дані, що автоматично передаються Сервісам Провайдера в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до Сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.
  1.1.3. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена умовами використання окремих Сервісів Провайдера.
  1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сервісів Провайдера. Провайдер не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах Провайдера, у тому числі у результатах пошуку.
  1.3. Провайдер не перевіряє достовірність персональної інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Проте Провайдер виходить із того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.
 2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів
  2.1. Провайдер збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання Сервісів або виконання угод та договорів з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.
  2.2. Персональну інформацію Користувача Провайдер обробляє з цією метою:
  2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках Сервісів, угод та договорів із Провайдером;
  2.2.2. Надання Користувачеві персоналізованих Сервісів та виконання угод та договорів;
  2.2.3. Зв’язок з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
  2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання; розробка нових Сервісів;
  2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
  2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
 3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам
  3.1. Провайдер зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.
  3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих Сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
  3.3. Провайдер має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:
  3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії;
  3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного Сервісу або для виконання певної угоди чи договору з Користувачем;
  3.3.3. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у межах встановленої законодавством процедури;
  3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання щодо дотримання слів цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації; 3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Провайдера або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує цю Політику або документи, що містять умови використання конкретних Сервісів. 3.3.6. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Провайдера. 3.4. При обробці персональних даних користувачів Провайдер керується Законом України «Про захист персональних даних».
 1. Зміна та видалення персональної інформації. Обов’язкове зберігання даних
  4.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, скориставшись поштою info@dentknysh.com.ua.
  4.2. Користувач також може видалити надану ним в рамках певного облікового запису персональну інформацію, написавши лист на пошту info@dentknysh.com.ua. із позначкою «Видалити дані». При цьому видалення даних може спричинити неможливість використання деяких Сервісів Провайдера.
  4.3. Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Провайдера зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.
 2. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників
  5.1. Файли cookie, передані Провайдером обладнання Користувача та обладнання Користувача Провайдеру, можуть використовуватися Провайдером для надання Користувачеві персоналізованих Сервісів, для таргетування реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення Сервісів Провайдера.
  5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, використовувані ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
  5.3. Провайдера має право встановити, що надання певного Сервісу можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.
  5.4. Структура файлу cookie, його зміст та технічні параметри визначаються Провайдером та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
  5.5. Лічильники, розміщені Провайдером у Сервісах, можуть використовуватись для аналізу файлів cookie Користувача, для збирання та обробки статистичної інформації про використання Сервісів, а також для забезпечення працездатності Сервісів загалом або їх окремих функцій зокрема. Технічні параметри роботи лічильників визначаються Провайдером і можуть бути змінені без попереднього повідомлення Користувача.
 3. Заходи, які застосовуються для захисту персональної інформації Користувача
  6.1. Провайдер вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
 4. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство
  7.1. Провайдер має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою Провайдера Policy privacy.
  7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Провайдером, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
 5. Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції
  8.1. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики Користувач має право надсилати на електронну пошту Провайдера (info@dentknysh.com.ua).